Gioan B. Nguyễn Hữu Hiệp

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2007
Nơi làm việc: 

NT Thánh Mẫu, hạt Phú Nhuận