Giuse Nguyễn Thanh Hiền

Năm sinh: 
1959
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Nam Hưng, hạt Hóc Môn