Phêrô Trịnh Hồng Hải

Năm sinh: 
1957
Năm Linh mục: 
1998
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Phú Hiền, Hạt Gia Định