Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh

Năm sinh: 
1949
Năm Linh mục: 
1977
Nơi làm việc: 

NT Thái Hoà, hạt Chí Hoà