Giacôbê Nguyễn Kim Điền

Năm sinh: 
1957
Năm Linh mục: 
1999
Ngày qua đời: 
16.02.2014
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Tân Mỹ, Hạt Hóc Môn