Phanxicô Ass. Lê Quang Đăng

Năm sinh: 
1943
Năm Linh mục: 
1969
Nơi làm việc: 

NT Tân Hương, hạt Tân Sơn Nhì