Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Tư 28 2019

Time Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
All day
28
 
29
 
30
 
1
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,16-21
2
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,31-36
3
 
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,16-21