Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Ba 24 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
24
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,1-9
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38
26
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,21-35
27
28
29
30
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,9-14