Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Ba 17 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
17
(All day)
Lời Chúa
Lc 9, 28b-36
18
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,36-38
19
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,17-28
21
(All day)
Lời Chúa
Lc 16,19-31
22
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-34.45-46
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 15,1-3.11-32