Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Ba 10 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,1-13
11
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,31-46
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,7-15
13
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 7, 7-12
15
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,43-48