Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Ba 3 2019

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
3
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,43-49.
4
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,17-27
5
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,28-31
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,1-6.16-18
7
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,22-25
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,14-15
9
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,27-32