Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Năm 29 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,12-15