Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 26 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,23-29