Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Năm 25 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,18-21