Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 16 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,16-20