Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Tư 15 2019

Time Items
All day
 
15
Lời Chúa
Ga 12, 1-11