Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Tư 12 2019

Time Items
All day
 
15
Lời Chúa
Ga 10, 31-42