Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Tư 10 2019

Time Items
All day
 
15
Lời Chúa
Ga 8, 31-42