Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Tư 8 2019

Time Items
All day
 
15
Lời Chúa
Ga 8, 1-11