Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tư 7 2019

Time Items
All day
 
15
Lời Chúa
Ga 8,1-11