Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tư 6 2019

Time Items
All day
 
15
Lời Chúa
Ga 7, 40-53