Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Tư 5 2019

Time Items
All day
 
15
Lời Chúa
Ga 7, 1-2. 10. 25-30