Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Tư 2 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,1-3a.5-16