Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Tư 2019

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
14
 
1
(All day)
Lời Chúa
Ga 4,43-54
2
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,1-3a.5-16
3
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,17-30
4
15
Lời Chúa
Ga 5,31-47
5
15
Lời Chúa
Ga 7, 1-2. 10. 25-30
6
15
Lời Chúa
Ga 7, 40-53
15
7
15
Lời Chúa
Ga 8,1-11
8
15
Lời Chúa
Ga 8, 1-11
10
15
Lời Chúa
Ga 8, 31-42
11
15
Lời Chúa
Ga 8, 51-59
12
15
Lời Chúa
Ga 10, 31-42
13
15
Lời Chúa
Ga 11, 45-56
16
15
15
Lời Chúa
Ga 12, 1-11
16
15
Lời Chúa
Ga 13, 21-33. 36-38
17
15
Lời Chúa
Mt 26, 14-25
17
21
 
18