Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 31 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 15,1-3.11-32