Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 24 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,1-9