Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Ba 22 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-34.45-46