Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Ba 21 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 16,19-31