Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Ba 20 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,17-28