Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 17 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9, 28b-36