Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 10 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,1-13