Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Ba 9 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,27-32