Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Ba 5 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,28-31