Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 3 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,43-49.