Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Ba 2 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,13-16