Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Ba 1 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,1-12