Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 19 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,31-33a.34-35