Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Năm 2019

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,16-21
2
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,31-36
3
 
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,16-21
19
5
(All day)
Lời Chúa
Ga 21,1-19
6
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,22-29
7
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,30-35
8
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,35-40
9
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,44-51
10
 
11
 
20
12
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,27-30
13
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,1-10
14
 
15
(All day)
Lời Chúa
Ga 12,44-50
16
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,16-20
17
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,1-6
18
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,7-14
21
19
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,31-33a.34-35
20
 
21
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,27-31a
22
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,1-8
23
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,9-11
25
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,18-21
22
26
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,23-29
28
 
29
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,12-15
30
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,16-20
31