Hạt Thủ Đức

Có thể click vào tên giáo xứ để xem thêm thông tin.
Giáo xứ/Giáo họ Địa chỉ Quận/Huyệnsort icon Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Bản đồ
Khiết Tâm 15 đường 4, KP.4, P.Bình Chiểu
3729 1572
Quận Thủ Đức
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
07.00
09.00
16.00
18.00
19.45
Thánh Nguyễn Duy Khang 32 đường 25, KP.1, P.Linh Đông
3897 1012
3729 5703
Quận Thủ Đức
04.30
17.00
04.30
17.00
04.30
17.00
04.30
17.00
04.30
17.00
04.30
17.00
04.30
07.30
17.00
Bình Chiểu 50/6 KP.1, P.Bình Chiểu
3897 1664
5403 0949
Quận Thủ Đức
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
04.00
07.00
18.00
Bình Thọ 356/20 Võ Văn Ngân, KP.3, P.Bình Thọ
3897 2061
Quận Thủ Đức 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
06.00
18.00
Châu Bình 470/17 Tỉnh lộ 43, P.Tam Phú Quận Thủ Đức
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
07.15
16.30
Fatima Bình Triệu 58 đường 5, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức
05.15
17.00
05.15
17.00
05.15
17.00
05.15
17.00
05.15
17.00
05.15
17.00
05.30
07.30
16.30
18.30
Hiển Linh 19 đường 5, KP.2, Linh Trung
3896 0349
Quận Thủ Đức 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30
05.30
07.30
16.30
18.30
Tam Hà 66 đường Tam Hà, P.Tam Phú
3896 9322
Quận Thủ Đức
05.30
17.00
05.30
17.00
05.30
17.00
05.30
17.00
05.30
17.00
05.30
17.00
04.30
07.00
16.00
18.00
Tam Hải 180 Tam Châu, KP.2, P.Tam Bình
3729 3119
3897 7941
Quận Thủ Đức
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
Thủ Đức 51 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu
3896 0803
Quận Thủ Đức
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
17.00
18.00
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
07.00
08.30
17.00
18.30
Từ Đức 42 đường 4, KP.2, P.Bình Thọ
3897 8713
3722 0501
Quận Thủ Đức
04.30
17.30
04.30
17.30
04.30
17.30
04.30
17.30
04.30
17.30
04.30
17.30
04.30
07.00
17.00
Xuân Hiệp 54 đường 5, KP.4, P.Linh Xuân Quận Thủ Đức
05.30
18.00
05.30
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
07.00
09.00
16.00
17.30
19.30