Giờ lễ các giáo xứ trung tâm thành phố

Có thể click vào tên giáo xứ để xem thêm thông tin.
Giáo xứ/Giáo họ Địa chỉ Quận/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Bản đồ
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, P.9
3931 1779
3843 7715
Quận 3
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
14.00
16.00
17.00
18.30
05.00
06.30
08.00
10.00
15.30
17.00
18.30
20.00
Tân Định 289 Hai Bà Trưng, P.8
3829 0093
3829 3088
Quận 3
05.00
06.15
17.30
19.00(T7
05.00
06.15
17.30
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
07.30
09.00
16.00
17.30
19.00