Hạt Bình An

Giáo xứ/Giáo họsort icon Năm TL Địa chỉ LM Chính xứ Từ năm LM Phụ tá Từ năm
Bình An
Đức Mẹ Mân Côi
1955
1972
2287 Phạm Thế Hiển, P.6
Quận 8
3981 2896 - 3856 9139
VP: 5430 7300
Giuse Trịnh Văn Viễn 1998
Bình An Thượng
T. Phaolô Trở Lại
1954
1992
2903 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
3850 1047
Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang 2006 Phaolô Huỳnh Quốc Vinh
2015
2016
Bình Hưng
Đức Mẹ Lên Trời
1963
2001
A24/09, Quốc lộ 50, Ấp 1, Xã Bình Hưng
Huyện Bình Chánh
5430 6008
Phanxicô X. Nguyễn Văn Thanh 2009
Bình Minh
Đức Mẹ Lên Trời
1975
2000
132/69B Bến Bình Đông, P.14
Quận 8
3951 5684
Giuse Nguyễn Đức Trí 2016
Bình Sơn
Truyền Tin
3012 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
3981 3006
Giuse Nguyễn Văn Long 2013
Bình Thái
Thánh Phêrô
1955
1970
1755 Phạm Thế Hiển, P.6
Quận 8
3856 9348 - 3981 2827
VP:3981 2052
Giuse Phạm Quốc Tuấn 1999 Giuse Đỗ Thiện Toàn 2015
Bình Thuận
Đức Mẹ HCG
1955
1972
3131 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
6260 9559
Giuse Lê Ngọc Đa 2015
Bình Xuyên
Đức Mẹ Vô Nhiễm
1964
1997
68 Dương Bá Trạc, P.2
Quận 8
3851 5939
Phêrô Phạm Văn Long 2010
Bình Đông
Thánh Tâm Chúa
119 Bến Mễ Cốc, P.15
Quận 8
3875 6579
Giuse Vũ Văn Quyên 2007
Chánh Hưng
Thánh Phanxicô Xaviê
1966
1970
45 đường 15, P.4
Quận 8
3850 0751
Phêrô Nguyễn Công Tâm 2009
Hưng Phú
Thánh Giuse
1968
1973
100-102 Bến Nguyễn Duy, P.9
Quận 8
3954 3606
Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc 2016
Mông Triệu
Đức Mẹ Lên Trời
1994
1999
11E Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Cầu chữ Y, P.3
Quận 8
3851 5871
Giuse Đỗ Quang Khả 2016
Nam Hải
Đức Mẹ Lên Trời
1965
1989
277 Phạm Hùng, P.4
Quận 8
3850 4206
Luca Trần Quang Tung 2005 Giuse Lê Cẩm Tú 2015