Thánh Giuse

Năm thành lập: 
1960
Năm thành lập: 
1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
06:00
07:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
666/14/11 đường 3/2, P.14, Q.10
Quận 10
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3866 3723
Bản đồ: