Thánh Linh

Năm thành lập: 
1971
Bổn mạng giáo xứ: 
CTT Hiện Xuống
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
Thứ 3: 
05:00
Thứ 4: 
05:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
18:00
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
16:00
18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
1/6 Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3896 5074
Bản đồ: