Thánh Giuse Thợ

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
2002
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18:00
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7: 
18:00
CN: 
06:30
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18:30
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
452 Xa lộ Hà Nội, P.Phước Long A
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3731 3176
Bản đồ: