Tân Châu

Năm thành lập: 
1973
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Antôn Pađôva
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
18:00
Thứ 3: 
04:30
18:00
Thứ 4: 
04:30
18:00
Thứ 5: 
04:30
18:00
Thứ 6: 
04:30
18:00
Thứ 7: 
04:30
18:00
CN: 
05:00
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 3: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 4: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 5: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 6: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 7: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
CN: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
98/1 Trường Chinh, P.12
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3811 2453
Bản đồ: