Vườn Chuối

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1962
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Hoà Bình
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
06:30
09:30 (T.Nhi)
15:30
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
19:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
199/40/6 Cách Mạng Tháng Tám, P.4
Quận 3
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
38344969 – 62906325
Bản đồ: 
Email: 
ntvuonchuoi [at] gmail [dot] com