Lam Sơn

Năm thành lập: 
1968
Năm thành lập: 
1976
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Vinh Sơn
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:00
Thứ 3: 
05:00
17:00
Thứ 4: 
05:00
17:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
17:00
Thứ 7: 
05:00
16:30
CN: 
05:00
07:00
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
106/1124 Lê Đức Thọ, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3894 7887
Bản đồ: