Tử Đình

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
2003
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.15
17.00
Thứ 3: 
04.15
17.00
Thứ 4: 
04.15
17.00
Thứ 5: 
04.15
17.00
Thứ 6: 
04.15
17.00
Thứ 7: 
04.15
17.00
CN: 
04.15
06.15
16.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Đầu tháng
19.00
Thứ 6: 
Đầu tháng
19.00
Từ năm: 
2003
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
20/233A Thống Nhất, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3895 1162
Bản đồ: