Trung Bắc

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1993
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.15
17.00
Thứ 3: 
04.15
17.00
Thứ 4: 
04.15
17.00
Thứ 5: 
04.15
17.00
Thứ 6: 
04.15
17.00
Thứ 7: 
04.15
17.00
CN: 
04.00
06.00
16.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
19.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
20/358 Lê Đức Thọ, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3895 1091
Bản đồ: