Thạch Đà

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
06.00
17.15
18.30
Thứ 3: 
04.30
17.15
18.30
Thứ 4: 
04.30
17.15
18.30
Thứ 5: 
04.30
17.15
18.30
Thứ 6: 
04.30
17.15
18.30
Thứ 7: 
04.30
06.00
17.15
19.00
CN: 
04.30
06.00
07.30
16.00
17.30
19.00
Từ năm: 
2004
Từ năm: 
2009
2016
Địa chỉ: 
384 Phạm Văn Chiêu, Phường 9
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3894 7804
Điện thoại: 
3996 4925
Bản đồ: